fredag den 1. juni 2012

For 100 år siden. Originalklip fra aviser og ugeblade


Hus og Hjem, Husmoderens Blad, Illustreret Ugeblad for Hjemmet, 8. december, 1912.

I en Indianerlejr.

Fra en Indianerlejr: I Forgrunden to Høvdinge, Fader og Søn, der bærer de mærkelige navne: "Jernhalen" og "Den ensomme Bjørn".

De Tider er forbi, da Indianerne formaaede noget overfor de hvides erobringshære, som f. Eks. den Gang, da den berømte Høvding for Sioux-Stammen, ”Sitting Bull”, samlede Tusinder af Krigere og tilintetgjorde en hel amerikansk Armé, men man maa dog ikke tro, at den ægte Indianer er uddød. Han lever endnu i ret stort Antal, og det kan ogsaa ske, at han en Dag vover sig frem paa Krigsstien og byder de hvide Trods — med det sædvanlige Resultat, at hans endelige Udryddelse blot skrider saa meget hurtigere frem.   Navnlig i Kanada og ved den meksikanske Grænse udspilles ofte Dramaer, der minder om de bevægede Tider, da de første Nybyggere banede sig Vej til det vilde Vesten, men en Opstand følges nu til Dags af hurtig Gengældelse og Straf.
I de forenede Stater findes endnu ca. 240.000 fuldblods Indianere, i Kanada noget over 100,000 og i Alaska omkring 30,000.
Hovedparten faar foreløbig Lov til at leve deres eget Liv, forsaavidt det gaar fredeligt til, men efterhaanden som man berøver dem mere af deres Land, tvinges de bort til andre Egne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar